Vi ønsker Stian Monsen velkommen til Kronen Partners!

Stian starter opp vår Osloavdeling og vil hovedsaklig jobbe med forsikringsmegling gjennom Kronen Finans & Forsikringsmegling AS. Han har flere års erfaring innen forsikring, senest som selger og porteføljeforvalter i Norse Forsikringsmegling, og før dette jobbet han som underwriter i Codan Forsikring.

Stian vil ha en sentral rolle i oppbygging av vårt selskap på Østlandet og være en sterk faglig ressurs både internt og for våre kunder og samarbeidspartnere.

Kontakt Stian Monsen på sm@kronenpartners.no eller på tlf.: 468 18 525 for en gjennomgang av forsikringene til ditt selskap.