Personvern, cookies og GDPR

Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. Dette omfatter fysisk og elektronisk dokumentasjon.

Kronen Partners AS

Bjødnabeen 4

4031 Stavanger

post@kronenpartners.no

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 01.10.2023

Kronen Partners AS, Kronen Forsikring AS, Kronen Finans AS og selskaper knyttet til vårt morselskap , heretter betegnet som Kronen Partners, innhenter og behandler personopplysninger fra deg for å gjennomføre vurderinger og gi tilbud på finans og forsikringsløsninger på vegne av oss selv og på vegne av våre leverandører.

Kronen Partners fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Kronen Partners, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller.

Vår nettstedsadresse er: www.kronenpartners.no

Behandlingsansvarlig

Kronen Partners AS, ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Kronen Partners.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Kronen Partners behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, alder, og informasjon angående inntekt, lån og forsikringer.

I tillegg samler Kronen Partners løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel opplysninger om nytegninger av lån og forsikring, endringer av vilkår og betingelser samt hvilke tilleggstjenester du benytter deg av.

Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til dine interesser, analysere forbruks-/markedstrender og forbedre våre tjenester.

Informasjonskapsler

På noen deler av vår hjemmeside benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjelder eksempelvis på vår chat og det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre hjemmesiden mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Analyse

Kronen Partners kan som et ledd i å forbedre tjenesteleveransene anvende personopplysninger til analyseformål. Slik behandling er begrunnet i vår legitime interesse i å gi deg gode tjenester.

Sammenstilling av personopplysninger

Kronen Partners forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for råd om dine finansierings og forsikringsløsninger. Det kan tenkes at Kronen Partners vil bruke de sammenstilte opplysningene for å tilpasse våre tilbud og markedsføringshenvendelser til våre kunder.

Særlig bruk av personopplysninger i tilknytning til markedsføring

Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om tjenester som du kan ha interesse av.
Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste kan du ved vilkårene for tjenesten ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon som kunde. Kronen Partners kan da sende deg henvendelser basert på samtykket som du ga i den forbindelse.
Kronen Partners benytter for øvrig telefon, e-post og SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst gebyrfritt reservere deg mot dette.

Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi benytte elektronisk markedsføring, for eksempel sende nyhetsbrev, dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike markedsføringshenvendelser.

Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Kronen Partners har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Kronen Partners ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Utlevering av personopplysninger – Taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg, din bedrift eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

  1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
  2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
  3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
  4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Kronen Partners tilgjengelig gjør ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Kronen Partners forestår den administrative driften av våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Kronen Partners krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Kronen Partners kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Kronen Partners har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Revisjon av denne personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

  1. Behandlingen av personopplysninger endres, eller
  2. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Kronen Partners vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

Henvendelser

Du kan ta kontakt med oss på post@kronenpartners.no dersom du vil ha mer informasjon om Kronen Partners behandling av personopplysninger.