Kronen Finans & Forsikringsmegling AS har inngått et nytt samarbeid med Aluhak Systems AS som inkluderer alle selskaper i Aluhak konsernet hvor vi bistår som forsikringsmegler og rådgiver.

Om ALUHAK

ALUHAK produserer, selger, leier ut og monterer stillas og stillasutstyr til bruk innen næring for Olje & Gass, Bygg og Anlegg og til privatmarkedet. Stillasene av norsk, miljøvennlig aluminium produseres ved selskapets fabrikk i Årdal i Ryfylke. Med sin lave egenvekt, unike styrkeegenskaper og lange levetid er aluminium et perfekt materiale for bruk i produksjon og utvikling av stillas.

ALUHAK er lokalisert i alle de store byene i Norge og kan levere stillassystemer hvor kundene er. Gjennom god service og effektive og trygge stillassystemer skal ALUHAK bidra til å øke sin egen og sine kunders konkurransedyktighet.

Som ALUHAK sin forsikringsmegler skal vi i Kronen FFM opprettholde den samme standarden.