Kronen Partners kan meddele at vi har inngått et eksklusivt samarbeid med BankAdvisor for bank og finansielle tjenestekjøp i Rogaland.

BankAdvisor har kunder over hele landet og har kontorer i i Bergen, Oslo og nå også i Stavanger. BankAdvisor har bidratt til vesentlige kostnadsbesparelser for sine oppdragsgivere i forbindelse med utførte bank- og finansielle tjenestekjøp.

Kronen Partners ser at samarbeidet med BankAdvisor komplementerer våre øvrige tjenester innen både forsikring, lån, leasing og finans.

Sammen har vi en klar ambisjon om å sette BankAdvisor på kartet i en av Norges mest spennende regioner.

Se www.bankadvisor.no for mer informasjon!