Kraft Finans har kjøpt 51 prosent av Kronen Forsikringsmegling. Selskapet skifter nå navn og blir Kraft Forsikringsmegling.

«Vi er veldig fornøyde med å få Kraft Finans inn på eiersiden. Vi har ambisjoner om å vokse i årene som kommer, og med Kraft Finans på eiersiden har vi veldig stor tro på at vi skal lykkes med det. Kraft Finans er i stadig vekst, er lokalisert over hele Norge og har veldig fornøyde kunder. Vi tror at forsikringsmegling passer godt inn i deres produktkatalog, og at også vi kan bidra til at Kraft Finans fortsetter å vokse i årene som kommer» ,sier daglig leder i nå Kraft Forsikringsmegling, Tor Martin Birkeland.

«Dette er et veldig spennende oppkjøp som det har vært jobbet med over lang tid. Vi har et klart mål om at dette skal styrke Kraft Finans AS som selskap. Vi er i dag et selskap i vekst og tror forsikringsmeglingen vil komplimentere oss og våre tjenester, og bidra til at vi når den veksten og målene vi har for framtiden», sier Sveinung Byberg, administrerende direktør i Kraft Finans.

Kronen Forsikringsmegling (Nå Kraft Forsikringsmegling), har sine røtter på Sør-Vestlandet. Selskapet har imidlertid nasjonale ambisjoner, og etter å ha snakket med flere interessenter falt valget til slutt på Kraft Finans. Selskapet ledes av Tor Martin Birkeland og har i dag fire ansatte. Han har store ambisjoner for selskapet.

Byberg tror forsikringsmegling vil komplimentere Kraft Finans som selskap, og han ser frem til at selskapets kunder nå får et enda bredere og større tilbud innen finansielle tjenester. Kraft Finans har de siste årene opplevd en sterk vekst – både innen omsetning, resultat, ansatte og kunder.

«Forsikring er noe alle «må» ha, og vi tror dette vil åpne døren til et enda større kundesegment og samtidig gi et bedre tilbud til alle våre eksisterende kunder. Vi måler jevnlig kundetilfredsheten hos våre kunder, og den har de siste årene ligger på over 80 av maksimalt 100 poeng. Dette er vi veldig fornøyde med, og vi håper et enda sterkere tilbud vil bidra til at kundene våre fortsetter å være fornøyde med våre tjenester», sier Byberg.

Kraft Finans har i dag kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Oslo, Bergen, Sandnes og Kristiansand.
Kraft Finans forvalter og gir råd til cirka 2200 kunder som samlet har plassert om lag 7,5 milliarder kroner til forvaltning. Kundetilfredsheten hos kundene måles jevnlig og er på over 80 poeng av maksimalt 100 poeng.