Kronen Forsikring AS og VAXR AS slår seg sammen og danner Kronen Partners AS!

Begge selskaper fortsetter som individuelle selskaper med eget organisasjonsnummer, men bygger en felles plattform for markedsføring under et samlet navn. Kronen Partners er en totalleverandør av forsikring og finansieringsløsninger og tilbyr sine tjenester til private, bedrifter og landbrukskunder. Vi er din lokale «one stop shop innen finans og forsikring».

Vår filosofi
Kronen Partners ser på totaliteten for å skreddersy den løsningen som passer deg best. Dette innebærer at vi har en tett og langsiktig relasjon med våre kunder. Der hvor de større aktørene ønsker å sentralisere, går vi i motsatt retning. Vi skal være tilstede i det markedet hvor våre kunder er. Du som kunde skal også vite hvem du gjør forretninger med, derfor foretrekker en til en møter med våre kunder slik at vi kan bli bedre kjent.

Hva kan våre kunder forvente?
Som kunde av Kronen Partners kan du forvente en dedikert rådgiver som kjenner deg som kunde og som ivaretar dine ønsker og behov. Du skal ha muligheten til å ringe din rådgiver direkte når du har behov for det og forvente å få hjelp. Vi skal rettlede deg så godt som mulig og henvise deg til de rette instanser om vår bistand ikke er tilstrekkelig.

Vi er tilstede for deg, uansett.

Med vennlig hilsen

Alle oss Kronen Partners