Koronavirus og force majeure

Verden og Norge opplever nå en usikkerhet og frykt som dessverre rammer oss alle. De fleste virksomheter opplever nå at ansatte blir syke av koronavirus eller settes i karantene, mange virksomheter har allerede iverksatt de tiltak regjeringen har igangsatt for å begrense de økonomiske konsekvenser dette har.
Et virusutbrudd i denne skala lammer en hel verden og en nasjon og gjør at mange bedrifter og ansatte går en usikker fremtid i møte. Mange stiller også spørsmålet omkring hva forsikringene eventuelt kan dekke under slike tilstander. For at forsikringen skal erstatte tapt inntekt og omsetning som følge av driftsavbrudd, enten om det er i egen virksomhet eller hos leverandør, må følgene være som konsekvens av en fysisk skade. Det vil si at ved et virusutbrudd på lik linje som med krig, naturkatastrofe og opprør for å nevne noen, blir kategorisert som force majeure, et begrep som daterer seg tilbake til romerretten. Det beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. Et virusutbrudd slik som koronaviruset faller derfor inn under denne kategorien og dekkes dessverre ikke av forsikringen.

Se også NHO sine hjemmesider omkring koronaviruset og hva dette betyr for din bedrift. Sjekk jevnlig også regjeringen sine hjemmesider for informasjon omkring koronaviruset.

NHO hjemmesider
Regjeringen sine hjemmesider omkring koronaviruset

Reiseforsikring og avbestilling

De fleste av oss har fått med oss hva reiseforsikringen nå dekker og hvilke reiseråd UD og Folkehelseinstituttet fraråder. Det er forsikringsselskapenes normale vilkår som gjelder knyttet til virusutbruddet. Det betyr at forsikringselskapene dekker avbestilling av reiser til områder UD/Folkehelseinstituttet fraråder innreise til. Felles for alle avbestillingsmuligheter er at reisen må ha vært bestilt før reiserådet var gitt fra UD.

Generell frykt for å reise, eller avbestilling fordi et arrangement er avlyst, dekkes dessverre ikke.

Vi anbefaler alle som har bestilt reiser eller er på reise å fortløpende følge med de reiseråd som er på UD og flyselskapene sine hjemmesider.

UD sine hjemmesider

SAS sine hjemmesider

Norwegian sine hjemmesider