“What should insurers do today to prepare for tomorrow? Europe insurance outlook 2019» av EY belyser hele det europeiske forsikringsmarkedet og de utfordringer de ser for vår bransje i 2019 og fremover. Det er mye fokus på InsureTech og hvordan dette vil forme en ellers konservativ bransje som ikke har hatt den store transformasjonen inn mot det digitale skiftet som for eksempel bankbransjen med Vipps, robotisering av kunderelasjon gjennom Ai og en generell endringsvillighet utenom den normen vi vanligvis assosierer med bankbransjen.

Når vil forsikringsbransjen våkne? Forsikring i seg selv er og har vist seg historisk å være et lavinteresse produkt hvor pris er den største årsaken til å skifte forsikringsselskap. Fjorårets kundeundersøkelse fra Finans Norge understøtter nettopp dette hvor 12% opplyser at de skiftet på grunn av vilkår og hele 66% skiftet forsikringsselskap på grunn av gunstigere pris.

Vi i Kronen Partners mener og tror at det digitale skiftet vil komme, og at dette vil være med å skape en kundetilfredshet utover det som kan måles i pris og vilkår. For å oppnå dette må vi se utover våre egen bransje og søke allianser og samarbeid med innovative selskaper som for eksempel E-accident, som har utviklet en elektronisk skademeldings app som fremskynder og forenkler prosessen når en først er ute for en bilskade. Appen fungerer i flere europeiske land og en kan fylle ut skademelding på to språk om førerne er fra forskjellige land.
Dette gjør det som før var en manuell og til tider, en krevende prosess om en ikke forstår hverandre, enkelt, sømløst og ikke minst tidsbesparende.