En kredittforsikring beskytter deg mot kunder som går konkurs, eller som på andre måter ikke er i stand til å betale kravene. Kundefordringer representerer ofte store verdier, som selvfølgelig er helt essensielle for selskapets drift og fremtid. Dersom din største kunde går konkurs, vil dette være et overskudd som plutselig blir til et underskudd. Kredittforsikring forsikrer all handel på kreditt og vil sikre at salgene blir betalt.  

Kredittforsikring kan også skape muligheter mot nye kunder og markeder ved å minimere risikoen som følger med.  

Nesten all handel mellom bedrifter skjer på kreditt. Det er i denne kredittiden risikoen foreligger.  

Vi kan hjelpe deg med å sikre dine betalinger, kontakt oss i dag for en prisberegning og tilbud.