Kronen Partners har nylig inngått et samarbeid med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig v/partner Arne Oftedal. Hensikten med vårt samarbeid er å kunne tilby våre kunder profesjonell juridisk rådgivning og bistand i finans og forsikringsrelaterte saker.

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge samt Singapore. Advokatfirmaet er et fullservicefirma og dekker alle deler av forretningslivet. Simonsen Vogt Wiig har omfattende erfaring og spisskompetanse innen de aller fleste rettsområder, herunder innen forsikringsrett, erstatningsrett, kontraktsrett, bank/finans og tvisteløsning.